Skip to main content

Portal Znameniti.hr

Portal Znameniti.hr 2016. godine pokrenule su Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti sa svojom Knjižnicom kao koordinatorom te Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Knjižnice grada Zagreba i Državni arhiv u Varaždinu. Jednokratnu financijsku potporu dala je Zaklada Adris 2016. godine u okviru projekta koji je prijavljen pod nazivom Znameniti i zaslužni Hrvati.

Cilj je projekta uspostaviti temelj za okupljanje i objedinjeno pretraživanje metapodataka digitalne građe hrvatskih kulturnih, umjetničkih i znanstvenih ustanova izgradnjom portala Znameniti.hr s digitalnom građom velikana hrvatske kulture, znanosti, umjetnosti i javnog života iz različitih zbirki/repozitorija. Svrha je projekta omogućiti veću dostupnost i korištenje nekomercijalnih znanstvenih, kulturnih i umjetničkih digitalnih sadržaja istraživačima i široj javnosti.

U prvoj fazi projekta na portalu su prikupljeni podaci iz zbirka četiriju ustanova koje su ujedno i pokretači projekta, a tematski su vezane uz hrvatskog povjesničara, književnika, političara i bibliofila I. K. Sakcinskog. Potom se pristupilo prikupljanju metapodataka ostalih znamenitih osoba.

U drugoj fazi izgradnje portala projektu su pristupile i ostale ustanove koje u svojim digitalnim zbirkama/repozitorijima posjeduju vrijedne priloge o znamenitim ličnostima hrvatske prošlosti i sadašnjosti: Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Institut za etnologiju i folkloristiku te Muzej za umjetnost i obrt. Očekuje se da će se u projekt uključiti i ostale ustanove te da će opseg i raznovrsnost zastupljenog digitalnog sadržaja rasti iz dana u dan.

Media

European Union flag

The SSH Open Marketplace is maintained and will be further developed by three European Research Infrastructures - DARIAH, CLARIN and CESSDA - and their national partners. It was developed as part of the "Social Sciences and Humanities Open Cloud" SSHOC project, European Union's Horizon 2020 project call H2020-INFRAEOSC-04-2018, grant agreement #823782.

CESSDACLARINDARIAH-EU